Website by KMOSites
Kermisattracties op het Havenplein
Van 30 april tot 9 mei
Kermisattracties op het Havenplein
Voordracht:
Woensdag 4 mei 20u00
Voordracht:
De zee Blankenberge en Uitkerke in oude kaarten
Sail
5 mei / 6 mei / 7 mei & 8 mei
Northsea Folk & Shantyfestival
Vrijdag 6 mei / zaterdag 7 mei
Northsea Folk & Shantyfestival
Programmatie
Donderdag 5 mei
Programmatie
Programmatie
Vrijdag 6 mei
Programmatie
Programmatie
Zaterdag 7 mei
Programmatie
Programmatie
Zondag 8 mei
Programmatie
Doorlopende activiteiten
5 mei / 6 mei / 7 mei & 8 mei
Doorlopende activiteiten